Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2013

6532 4037
Reposted fromretaliate retaliate viahighheels highheels

August 09 2013

Yoga poses


Submitted by grigore.t.georgiana
Reposted frominspired inspired

July 26 2013

8979 4485 500
Reposted fromkaha kaha viajewellery jewellery

July 20 2013

Karma


Submitted by Usthr33
Reposted frominspired inspired

July 19 2013

June 11 2013

5336 91fc
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viajewellery jewellery
7457 0c74
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viajewellery jewellery
Reposted fromhighheels highheels
1593 06f5
Reposted frominto-black into-black viayuriko yuriko
Moją największą życiową porażką jest fakt, że nie mam pracy polegającej na czytaniu książek, najlepiej w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu.
— Woody Allen
Reposted fromintryga intryga viayuriko yuriko
9559 e683 500
Reposted frommamciezjemcie mamciezjemcie viaSayid Sayid
9061 0039 500
Reposted fromblueberrypancake blueberrypancake viaSayid Sayid
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taka pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— Alicja w Krainie Serc
Reposted fromiwell iwell viaSayid Sayid
Reposted from1985 1985 viaSayid Sayid
zasada nr. 6
Twój stosunek do samej siebie, decyduje o tym, jak widzi Cię mężczyzna
— Dlaczego mężczyźni kochają zołzy
Reposted fromextract extract viaSayid Sayid

May 31 2013

wonderfulnature's soup


Submitted by mistymorrning
Reposted frominspired inspired

May 07 2013

1416 e122 500
Przebóg! Zaiste.
Reposted fromZircon Zircon viayuriko yuriko

April 04 2013

9278 cd6b 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viajewellery jewellery

March 14 2013

2278 ec86 500
Norway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl